Prehľad hospodárenia UJS PS Kojšov

Kalkulácia nákladov za rok 2016

Rozbor hospodárenia za rok 2016

Plán hospodárenia na rok 2017