OZNAM – Zhromaždenie pozemkového spoločenstva UJS

Výbor Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje členom spoločenstva, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR pre koronavírus, ktorý vydal plošný zákaz organizovať akýchkoľvek spoločenských podujatí, sa riadne Zhromaždenie pozemkového spoločenstva neuskutoční v stanovenom termíne.

Náhradný termín konania zhromaždenie pozemkového spoločenstva bude zverejnení na webovom sídle URJS ako aj prostredníctvom dostupných masovokomunikačných prostriedkov.

V Kojšove 9.3.2020

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov