Orgány spoločnosti

Predseda spoločenstva:

Ing. Leško Vasil

Výbor spoločenstva:

Ing. Leško Vasil – predseda
Kiovský Ján- podpredseda
Gréckokatolícka cirkev v zastúpení Mackovjak Ján – člen
Tremko Ľubomír- člen
Bučková Mária – člen

Dozorna rada:
Thur Marek – člen
Mackovjak Michal – člen