Oznamy

  1. Výbor UJS PS Kojšov oznamuje podielnikom aby doložili svoje čísla účtov v tvare IBAN na UJS PS Kojšov a to z dôvodu vyplácanie dividend. Nakoľko finančná inštitúcia s ktorou UJS PS komunikuje, prestala vydávať  finančnú hotovosť musí pozemkové spoločenstvo pristúpiť k vyplácaniu dividend formou bezhotovostného styku cez bankové účty.
  2. Výbor UJS PS Kojšov oznamuje podielnikom aby doložili svoje čísla účtov v tvare IBAN na UJS PS Kojšov a to z dôvodu vyplácanie dividend. Nakoľko finančná inštitúcia s ktorou UJS PS komunikuje, prestala vydávať  finančnú hotovosť musí pozemkové spoločenstvo pristúpiť k vyplácaniu dividend formou bezhotovostného styku cez bankové účty.
  3. Výbor UJS PS Kojšov oznamuje podielnikom aby doložili svoje čísla účtov v tvare IBAN na UJS PS Kojšov a to z dôvodu vyplácanie dividend. Nakoľko finančná inštitúcia s ktorou UJS PS komunikuje, prestala vydávať  finančnú hotovosť musí pozemkové spoločenstvo pristúpiť k vyplácaniu dividend formou bezhotovostného styku cez bankové účty.
  4. Výbor UJS PS Kojšov oznamuje, že prideľovanie palivového dreva sa bude realizovať v zmysle uznesenia VZ č.5 zo dňa 16.3.2024 a to nasledovne:
  • Metrovica – na 1 podiel 2 prm zvyšok doplatok v trhovej cene 50€ za prm (cena je s DPH). Prepočet vykoná lesník UJS PS Kojšov pri odbere dreva každému podielnikovi individuálne podľa výšky jeho majetkového podielu. Podielnik ktorý v danom roku odoberie palivové drevo, nemá nárok na vyplatenie dividend v peňažnej forme za daný rok.
  • Palivové drevo v dúžkach (vláknina) – na 1 podiel 1,1 m3 vlákniny zadarmo zvyšok doplatok v trhovej cene 53€ za m3 + DPH. Prípadná ďalšia manipulácia s drevom sa zo strany UJS PS Kojšov nezohľadňuje a nezvýhodňuje.
  • Samovýroba (uhadzovanie po ťažbe) – prideľovanie na základe zásad o naturálnych pôžitkoch pre členov a podielnikov UJS PS Kojšov.

OZNAM – Vyplácanie podielov

Urbárska a Jakubisková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje svojím podielnikom, že v dňoch 18. 4. 2024 t. j. štvrtok  v čase od 8:00 do 16: 00 a 19.4 2024 t.j. piatok od 8.oo do 13.oo.. Budú v kancelárii UJS-PS vyplácané podiely na zisku, za rok 2023.

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov