Orgány spoločnosti

Predseda spoločenstva:

 

Výbor spoločenstva:

Dozorna rada: