Stanovy pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

Stanovy boli schválené na riadnom Zhromaždení spoločenstva podielnikov Urbárskej a Jakubiskovej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Kojšov dňa 6. Júla 2013

Stanovy_pozemkového_spoločenstva.pdf