Ťažba za rok 2017

Vývoj ťažby dreva podľa LO na UJS PS Kojšov celkom v roku 2017

Priemerné mesačné náklady na ťažbu dreva v €/m3 v roku 2017

Priame (mesačné) náklady v € na ťažbu dreva podľa LO a Celkom

Priemerné priame náklady (mesačné) na približ. P – OM v €/m3 v roku 2017

Priemerné náklady (mesačné) na približovanie dreva Celkom podľa LO v €/m3

Priemerné náklady na ťažbu dreva od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 31.12.2017

Priemerné náklady na približovanie dreva Celkom od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 31.12.2017

Priemerné náklady na Ťažbu + Približovanie podľa LO od začiatku roka 2017 v €/m3, stav k 31.12.2017

Štruktúra odbytu dreva podľa jednotlivých sortimentov a mesiacov v roku 2017

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2017

Priemerné speňaženie dreva podľa mesiacov a od začiatku roka 2017

Zloženie dodávok dreva podľa sortimentov za rok 2017, stav k 31.12.2017

Štruktúra dodávok dreva v percentách z celkového množstva dodávok v roku 2017, stav k 31.12.2017