Ťažba – 1. polrok 2016

Vývoj ťažby dreva podľa LO na UJS PS Kojšov celkom v roku 2016

ukazov_1

Priemerné náklady (mesačné) na ťažbu dreva v €/m3 v roku 2016

ukazov_2

 

Priame (mesačné) náklady v € na ťažbu dreva podľa LO a Celkom

ukazov_3

 

Priemerné priame náklady (mesačné) na približovanie P -OM v €/m3 v roku 2016

ukazov_4

Priemerné náklady (mesačné) na približovanie dreva Celkom podľa LO v €/m3

ukazov_5

Priemerné náklady na Ťažbu dreva od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 30.06.2016

ukazov_6

 

Priemerné náklady na približovanie dreva Celkom od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 30.06.2016

ukazov_7

Priemerné náklady na Ťažbu+Približovanie podľa LO od začiatku roka 2016 v €/m3, stav k 30.06.2016

ukazov_8

Štruktúra odbytu dreva podľa jednotlivých sortimentov a mesiacov v roku 2016

ukazov_9

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2016

ukazov_10

Priemerné speňaženie dreva podľa mesiacov a od začiatku roka 2016

ukazov_11

Zloženie dodávok dreva podľa sortimentov za rok 2016, stav k 30.06.2016

ukazov_12

Štruktúra dodávok dreva v percentách z celkového množstva dodávok v roku 2016, stav k 30.06.2016

ukazov_13