Ťažba za rok 2016

Mesačné výkony ťažby podľa LO v roku 2016

 

Vývoj ťažby dreva podľa LO na UJS PS Kojšov celkom v roku 2016 

Priemerné mesačné náklady na ťažbu dreva v €/m3 v roku 2016

Priame (mesačné) náklady v € na ťažbu dreva podľa LO a Celkom

Priemerné priame náklady (mesačné) na približ. P – OM v €/m3 v roku 2016

Priemerné náklady (mesačné) v €/m3 pre približovanie dreva P-VM

Priemerné náklady (mesačné) na približovanie dreva Celkom podľa LO v €/m3

Priemerné náklady na ťažbu dreva od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 31.12.2016

Priemerné náklady na približovanie dreva Celkom od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 31.12.2016

Priemerné náklady na Ťažbu + Približovanie podľa LO od začiatku roka 2016 v €/m3, stav k 31.12.2016

Štruktúra odbytu dreva podľa jednotlivých sortimentov a mesiacov v roku 2016

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2016

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2016

Priemerné speňaženie dreva podľa mesiacov a od začiatku roka 2016

Zloženie dodávok dreva podľa sortimentov za rok 2016, stav k 31.12.2016

Štruktúra dodávok dreva v percentách z celkového množstva dodávok v roku 2016, stav k 31.12.2016