Kontakty

Názov spoločnosti:
Urbarská a Jakubisková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Kojšov

Adresa sídla:
Kojšov 305
055 52  Kojšov

Fakturačné údaje:
IČO: 42323673
DIČ: 2023846473
IČ DPH: SK2023846473

Telefón: +421534883296
Mobil predseda: +421905597656
Mobil samostatný technik: +421908817256

E-mail: urbariat@kojsov.sk

Právna forma:
271 Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov apod.

Odvetvie ekonomickej činnosti:
02100 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Registrácia pozemkového spoločenstva na:
OLÚ Gelnica číslo: 2013/00180 zo dňa 2.9.2013