OZNAM – Vyplácanie podielov

Urbárska a Jakubisková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Kojšov, oznamuje svojím podielnikom, že v dňoch 18. 4. 2024 t. j. štvrtok  v čase od 8:00 do 16: 00 a 19.4 2024 t.j. piatok od 8.oo do 13.oo.. Budú v kancelárii UJS-PS vyplácané podiely na zisku, za rok 2023.

Ing. Leško Vasil
Predseda spoločenstva UJS PS Kojšov