Príjmy a výdaje

Príjmy a výdaje za obdobie 1998 – 2013 (v Sk)

Príjmy a výdaje 98-13

 

Výdajové položky z peňažného denníka podľa druhov za r. 1998 – 2013 (v Sk)

vydaje