Ťažba za rok 2015

Mesačné výkony ťažby podľa LO v roku 2015

Vývoj ťažby dreva podľa LO na UJS PS Kojšov celkom v roku 2015 

Priemerné mesačné náklady na ťažbu dreva v €/m3 v roku 2015

Priame (mesačné) náklady v € na ťažbu dreva podľa LO a Celkom

ukazov4

Priemerné priame náklady (mesačné) na približ. P – OM v €/m3 v roku 2015

ukazov5

Priemerné náklady (mesačné) v €/m3 pre približovanie dreva P-VM

ukazov6

Priemerné náklady (mesačné) na približovanie dreva Celkom podľa LO v €/m3

ukazov7

Priemerné náklady na ťažbu dreva od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 31.12.2015

ukazov8

Priemerné náklady na približovanie dreva Celkom od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 31.12.2015

ukazov9

Priemerné náklady na Ťažbu + Približovanie podľa LO od začiatku roka 2015 v €/m3, stav k 31.12.2015

ukazov10

Štruktúra odbytu dreva podľa jednotlivých sortimentov a mesiacov v roku 2015

ukazov11

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2015

ukazov12

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2015

ukazov13

Priemerné speňaženie dreva podľa mesiacov a od začiatku roka 2015

ukazov14

Zloženie dodávok dreva podľa sortimentov za rok 2015, stav k 31.12.2015

ukazov15

Štruktúra dodávok dreva v percentách z celkového množstva dodávok v roku 2015, stav k 31.12.2015

ukazov16