Ťažba 3. štvrťrok 2015

Vývoj ťažby dreva podľa LO na UJS PS Kojšov celkom v roku 2015

Priemerné náklady (mesačné) na ťažbu dreva v €/m3 v roku 2015

Priemerné priame náklady (mesačné) na približovanie P -OM v €/m3 v roku 2015

Priemerné náklady (mesačné) na približovanie dreva Celkom podľa LO v €/m3

Priemerné náklady na Ťažbu dreva od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 30.09.2015

 

Priemerné náklady na približovanie dreva Celkom od začiatku roka podľa LO v €/m3, stav k 30.09.2015

Priemerné náklady na Ťažbu+Približovanie podľa LO od začiatku roka 2015 v €/m3, stav k 30.09.2015

Štruktúra odbytu dreva podľa jednotlivých sortimentov a mesiacov v roku 2015

Priebeh mesačného priemerného speňaženia dreva podľa sortimentov a celkom od začiatku roka 2015

Priemerné speňaženie dreva podľa mesiacov a od začiatku roka 2015

Zloženie dodávok dreva podľa sortimentov za rok 2015, stav k 30.09.2015

Štruktúra dodávok dreva v percentách z celkového množstva dodávok v roku 2015, stav k 30.09.2015