Tažba za roky 2004-2013

Priebeh ťažby v decéniu podľa druhov v porovnaní na predpis LHP za r. 2004-2013

decenium1

Pomerný podiel obnovných a výchovných tažieb v jednotlivých rokoch voči predpisu

decenium2

Podiel jednotlivých druhov ťažieb v jednotlivých rokoch počas decénia

decenium3

Prehľad priemerného speňaženia dreva v jednotlivých rokoch decénia činnosti UJS PS Kojšov

decenium4

Prehľad celkovej a náhodnej ťažby počas decénia v UJS PS Kojšov

decenium5

Vývoj priemerných nákladov v ťažbovej činnosti počas decénia UJS PS Kojšov v Sk/m3

decenium6

Podiel druhov ťažieb v m3 za decénium 2004 – 2013

decenium7